re: Coffee and cream wedding cake

Absolutely gorgeous!!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes