re: Stacie Wedding Cake

Gorgeous Cake!!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes