re: Graduation cake for girls

Fabulous.
xxx.

Noreen.