re: Super Mario Bros cake

Absolutely fabulous!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes