Maria's


73

2

4

Mini Poinsettias

Mini buttercream poinsettias on a cupcake

-- https://www.facebook.com/MariasforHomeBakedCakesCupcakes

christmas red yellow green cupcakes vanilla buttercream poinsettias poinsettia cupcake christmas cupcakes

4

Cakemummy

Well done, pretty! ,-)

Goreti

pretty

Zoe White

Oh wow love it!

Maria's

Thank u very much xx

More Cakes Maria's

Mini Poinsettias