Eleni Katsaraki


1

0

2

Explosion Birthday Cake

My first explosion cake!

-- LenasCakes, Greece,https://www.lenascakes.gr

birthday blue yellow cake chocolate

2

Goreti

nice!

Eleni Katsaraki

thanks!

More Cakes Eleni Katsaraki

Explosion Birthday Cake