Kvety na tortu


28

4

14

happy 40th birthday 😊

Kvety na tortu

-- Kvetynatortu

isomalt gold grey black white sky blue smartflex velvet

14

Elli Warren

Brilliant! :-) x

Sandra Smiley

Cool design!

Kvety na tortu

Thank you 😘 Elli , Sandra

June ("Clarky's Cakes")

Intriguing..

Olina Wolfs

Cool!πŸ˜€

Kvety na tortu

Thank you June ,Oli 😘

Pluympjescake

Awesome

Kvety na tortu

Thank you Bianka 😘

MsGF

Looks great!

Kvety na tortu

Thank you 😘

Clara

Original and cool design 😍

Kvety na tortu

Thank you Clara 😘

Goreti

So cool

Kvety na tortu

Thank you 😘

More Cakes Kvety na tortu

happy 40th birthday 😊