Tasha's Custom Cakes


4

1

1

Arsenal shirt cake

A 12" Arsenal shirt cake with a hand cut layered Arsenal logo

-- Tasha AndersonŸ’‹Ÿ’—Ÿ’—Ÿ’‹Ÿ’‹

arsenal arsenal football cake arsenal fc arsenal cake arsenal shirt football cake football shirt football gooner gunners shirt cakes football shirt cake

1

Artym

Great cake!

More Cakes Tasha's Custom Cakes

Arsenal shirt cake