Wedding Cake - Cake by Elisabetta Pepe
Flamingo Cake - Cake by Elisabetta Pepe
Elegant Cake - Cake by Elisabetta Pepe
Epiphany Cake - Cake by Elisabetta Pepe
Christmas Car Cake - Cake by Elisabetta Pepe
Birthday Cake - Cake by Elisabetta Pepe
Black and White Cake - Cake by Elisabetta Pepe
Torta di arachidi - Cake by Elisabetta Pepe
Topo di Campagna e Topo di Città - Cake by Elisabetta Pepe