re: Game of Thrones - Iron Throne cake topper

Wow!! This is fantastic Mel!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes