re: Mary Lou Wedding Cake

Wow, this is absolutely fabulous!!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes