re: Woodland wedding cake

Gorgeous cake, and gorgeous display!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes