re: Flourless chocolate cake

Lovely!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes