re: Wreath of flowers

Gorgeous!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes