re: Black & White Wedding

Very elegant! I love the black and white together!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes