re: Lotus' flower...Oriental garden

gorgeous

Anka