re: Birdcage weddingcake

This is so gorgeous!! I love the colors!!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes