re: Australian/Dutch Farewell cake

Oh Karen, this is so fabulous! The amount of detail work is amazing!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes