re: Pirata Vs. Ballerina Split cake

Wow! This is so gorgeous! I love split cakes!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes