Bday Minnie

Bday Minnie

Again Minnie’s mouse😉, hand modeled. Cake wrapped in a sponge cake.
Your Kaliss😊

Opäť myška Minnie😉,ručne modelovana.Torta obalena v špongiovom koláči.
Vaša Kaliss😊

18 Comments