Simple unicorne towercake

Simple unicorne towercake
Simple unicorne towercake

Toen ik ontdekte hoeveel plezier ik mijn zoontje deed door een persoonlijke riddertaart met draak voor hem te maken, was ik vertrokken. Van kinds af aan vond ik het altijd al leuk om me creatief te uiten maar het bleef vooral bij het schrijven van teksten en het verzinnen van korte verhaaltjes. Nu, iets later, merkte ik hoe fijn het was om me te kunnen uiten bij het bakken en decoreren van taarten. Om mijn handen op een andere manier te gebruiken dan enkel en alleen de pen te hanteren…
Mijn grootste wens is om gelukkige gezichten te kunnen zien bij een afgewerkte taart, en dan nog het liefst ééntje met heel veel sprookjesachtige figuren…

When I discovered how much fun I did my son by made him a personal dragon cake, I was left. From childhood, I always found it been nice to express myself creatively. Now, a little later, I noticed how nice it was to express myself in baking and decorating cakes. To get my hands on another way to use than only to handle the pen… My biggest wish is to see happy faces in a finished cake, preferably one with lots of fairytale characters …

Karla's atelier

Comments