1stPlaceCakes


3

0

2

Miami Dolphins cake

Buttercream and fondant detail in Miami Dolphin logo shape.

miami dolphins

2

Elli Warren

So pretty!! Dolphin looks amazing!! :-) x

1stPlaceCakes

Thanks Elli!

More Cakes 1stPlaceCakes

Miami Dolphins cake