Hello Kitty Cake w/ Cupcakes

Hello Kitty Cake w/ Cupcakes

This was a Hello Kitty cake I made for a clients birthday.