Very pretty!

-- Marlene - CakeHeaven

Thanks Marlene

-- DeliciousSparklyCakes

tenerissimo _

-- La Mimmi

Grazie di cuore la mimmi

-- DeliciousSparklyCakes

Thanks Michal Bulla :)

-- DeliciousSparklyCakes

Great cake – love the little bird!

-- DJ - Fun Fiesta Cakes

Thanks Fun Fiesta Cakes!!!!

-- DeliciousSparklyCakes