Cath Kidston Cake Cakes

Cath Kidston bag cake - Cake by Anastasia Kaliazin
Bow and bunting birthday cake - Cake by Kasserina Cakes
Cath kidstone  - Cake by Kayleigh's cake boutique
Vintage rose cake - Cake by Karen's Kakery
Cath Kidston Giant Cupcake - Cake by Dollybird Bakes
Tea Party Wedding Cake - Cake by Spongecakes Suzebakes
Vintage style cake with bunting - Cake by Andrias cakes scarborough