Comment Baby's washing line 1st birthday cake

Goreti ...

so pretty