Hello kitty cake

Hello Kitty cake

Paola Polvere di Zucchero (www.polveredizucchero.it) facebook: http://www.facebook.com/PolverediZucchero

1,163 views

3 1
Share Tweet Pin it Embed
Follow

3 Comments

Michal Bulla ...

Beautiful cake ;)

Goreti ...

so pretty!

More Cakes Paola

Hello kitty cake